Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις νευροεπιστήμες, που αφορούν στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, το miniversity, ως ένα σύγχρονο δίγλωσσο σχολείο, έχει εκπονήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ευνοεί την ανάπτυξη της δεύτερης ξένης γλώσσας ως δεύτερης μητρικής. Αυτό επιτυγχάνεται με τον «εμβαπτισμό» των παιδιών σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον, με αγγλόφωνη παιδαγωγό, παράλληλα με την ανάπτυξη της μητρικής τους γλώσσας από την ελληνόφωνη παιδαγωγό και το υπόλοιπο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

Όταν αυτό γίνεται από την μικρή ηλικία του Παιδικού Σταθμού, τότε οι δυο γλώσσες αναπτύσσονται αβίαστα και ιδιαίτερα τα Αγγλικά δεν βάζουν το παιδί στη διαδικασία της μετάφρασης, καθώς εκείνο αρχίζει να κατανοεί τη γλώσσα από την αρχή, όπως έμαθε νωρίτερα και την μητρική του, τα Ελληνικά.