Πού βρίσκεται…
πώς πηγαίνω
και πώς επιστρέφω…

Το miniversity βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή. Στη γωνία της κεντρικής οδού Ηπείρου
και της οδού Ευεργέτου Γιαβάση.
Η κεντρική είσοδος είναι στην οδό Ηπείρου 19.

Τηλεφώνα επικοινωνίας: 210 – 6517912 / 6970100855

Επικοινωνία
Ώρες επικοινωνίας:

∆ευτέρα, Τετάρτη: 9.00 – 18.00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9.00- 14.30

e-mail info@miniversity.gr www.miniversity.gr

Το σχολικό μας λεωφορείο,
εξασφαλίζει την άνετη και ευχάριστη μεταφορά των μαθητών, από τις
γειτονικές περιοχές. Επίσης, υπάρχει
ειδική μέριμνα (καρεκλάκια), για τη μεταφορά των παιδιών του Παιδικού Σταθμού. 

Map