Ένα από τα πλεονεκτήματα του miniversity είναι η απογευματινή φύλαξη των
μαθητών μας  έως τις 18:00.

Μετά την λήξη του βασικού προγράμματος τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά
με θεατρικό παιχνίδι, ελεύθερο παιχνίδι , ανάγνωση  παραμυθιών και
δραματοποίηση.